کاپیتان آمریکا - در بی نهایت چه می شود

 • کامیک
 • رایگان
 • فارسی
 • 1396 مهر 17
 • 23 بار
 • 3 بار
 • 1 بار
 • 0 بار
 • 1 بار
 • 14 صفحه
 • 1008x1440
 • دارد

توضیحات اثر

کاپیتان آمریکا فردی است به نام استیو راجر که علاقه دارد در جنگ شرکت کند اما به علت ضعف جسمانی نمی‌تواند و دولت آمریکا برای کمک به کشورش بروی وی آزمایش‌هایی انجام می‌دهد تا قدرت وی را افزایش دادهه و در جنگ‌ها از وی استفاده کند. وی لباسی شبیه به پرچم ایالات متحده آمریکا بر تن دارد و به عنوان سلاح سپری در دست دارد که ضد گلوله است از آن استفاده می‌کند.
 • کاپیتان آمریکا - در بی نهایت چه می شود صفحه 0
 • کاپیتان آمریکا - در بی نهایت چه می شود صفحه 1
 • کاپیتان آمریکا - در بی نهایت چه می شود صفحه 2