کمپانی هیولاها (3)

 • کامیک
 • رایگان
 • فارسی
 • 1395 دی 18
 • 77 بار
 • 37 بار
 • 3 بار
 • 0 بار
 • 3 بار
 • 23 صفحه
 • 1008x1440
 • دارد

توضیحات اثر

یه پسر بچه، بوو رو گول میزنه و پنهانی از طریق در اتاق بوو، وارد کمپانی هیولاها میشه. اما بوو متوجه میشه که پسربچه یکی از عروسک های اونو به اسم جسی برداشته. به همین خاطر برای پیدا کردن عروسکش به داخل کمپانی رفته و حتی به سالیوان و مایک هم کمک میکنه تا پسربچه رو پیدا کنند. در واقع پسربچه دزد عروسک های بچه ها بوده...
برگرفته از: filmbuzz.ir
 • کمپانی هیولاها (3) صفحه 0
 • کمپانی هیولاها (3) صفحه 1
 • کمپانی هیولاها (3) صفحه 2