مرد عنکبوتی - افتادن نهایی

 • کامیک
 • رایگان
 • فارسی
 • 1396 مهر 17
 • 6 بار
 • 3 بار
 • 0 بار
 • 0 بار
 • 1 بار
 • 12 صفحه
 • 1008x1440
 • دارد

توضیحات اثر

نیش یک عنکبوت جهش یافته ژنتیکی به یک دانش‌آموز دبیرستان به نام پیتر پارکر قدرت‌های خارق‌العاده‌ی عنکبوت گونه بخشید. وقتی یک دزد عمو بن عزیزش را کشت، پیتر اندوهگین قسم خورد که از قدرت‌های شگفت‌انگیزش برای محافظت از دیگر انسان‌ها استفاده کند. او این درس را آموخت که قدرت زیاد، مسئولیت زیادی به همراهش دارد.
 • مرد عنکبوتی - افتادن نهایی صفحه 0
 • مرد عنکبوتی - افتادن نهایی صفحه 1
 • مرد عنکبوتی - افتادن نهایی صفحه 2