کتاب زن زیادی - قسمت 10 (جاپا)

 • قصه گویی
 • رایگان
 • فارسی
 • 1396 آبان 20
 • 1 بار
 • 0 بار
 • 0 بار
 • 0 بار
 • 1 بار
 • 1 صفحه
 • 14:33

توضیحات اثر

در این کتاب آل احمد به افشای حقایقی دربراه‌ی عرف‌ها و سنت‌های زائد و نامناسب ایران دست می‌زند و خواسته‌ی درونی‌اش را که فضایی بازتر و آزادتر است، بیان می‌کند.
«زن زیادی» را شاید بتوان مهم‌ترین اثر در میان داستان‌های کوتاه جلال آل احمد دانست. این داستان سرگذشتی دقیق و تکان‌دهنده از زندگی یک زن مطلقه، مستضعف و بی‌سواد است که آل احمد با دقتی وصف‌ناپذیر به شخصیت‌پردازی این زن در داستان می‌پردازد.
 • کتاب زن زیادی - قسمت 10 (جاپا) صفحه 1