دانلود باتیس

Android

Windows

تولید کنندگان محتوا

 • صفحه بندی کنید
 • صداگذاری کنید
 • افکت گذاری کنید
 • خروجی را ببینید
 • مشخصات اثر را ثبت کنید
 • قیمت گذاری کنید
 • و ....

دانلود برنامه باتیس

 • ثبت نام و استفاده از امکانات اختصاصی
 • استفاده در چند دستگاه هوشمند
 • حضور در شبکه ی اجتماعی هنرمندان
 • و ....