قصه گویی

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 55:31
داستان صد سال تنهایی (34)

داستان صد سال تنهایی (34)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 21:19
تصمیم گیری 2 (حل مسئله و خلاقیت - 1)

تصمیم گیری 2 (حل مسئله و خلاقیت - 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 42:21
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 4)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 19:28
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّارق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّارق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 02:46
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (29)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (29)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:00:35
پارک ژوراسیک (2)

پارک ژوراسیک (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 17 بار
مدت زمان : 23:51
در جست و جوی دوری

در جست و جوی دوری

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 19 بار
مدت زمان : 05:13
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَادیات)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَادیات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:54
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (22)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (22)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:37
هنر بخشیدن (11)

هنر بخشیدن (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 43:46
مداد تراش 3 ( مژده الفت)

مداد تراش 3 ( مژده الفت)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 28:37
سووشون (11)

سووشون (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 24:58
پیرمرد و دریا (2)

پیرمرد و دریا (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 32:30
ملودی شهر بارانی (3)

ملودی شهر بارانی (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 10 بار
مدت زمان : 27:19
داستان صد سال تنهایی (38)

داستان صد سال تنهایی (38)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 10 بار
مدت زمان : 19:09
خداحافظ گری کوپر (12)

خداحافظ گری کوپر (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 11:03
خداحافظ گری کوپر (17)

خداحافظ گری کوپر (17)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 22:13
سووشون (3)

سووشون (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 27:29
چشم های دکمه ای من

چشم های دکمه ای من

اثر : مهرداد اکبری

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 138 بار
مدت زمان : 07:25
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجنّ)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجنّ)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 09:43
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 56:19
حال خوب (3)

حال خوب (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 51:58
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (13)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (13)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 59:48
مدیریت استرس(بخش سوم)

مدیریت استرس(بخش سوم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 55:18
خداحافظ گری کوپر (22)

خداحافظ گری کوپر (22)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 20:24
استراتژی محتوا (2)

استراتژی محتوا (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 24:44
ترانه جوجه زرد حسنی کجایی؟

ترانه جوجه زرد حسنی کجایی؟

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : قیمت : 300 تومان

تعداد دانلود : 3555 بار
مدت زمان : 09:11
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَائِده)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَائِده)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 01:54:44
تیپ های شخصیتی (2)

تیپ های شخصیتی (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 01:06:15
تیپ های شخصیتی (10)

تیپ های شخصیتی (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 52:47
خداحافظ گری کوپر (1)

خداحافظ گری کوپر (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 17:40
داستان ها کوتاه

داستان ها کوتاه

اثر : مانی رضایی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 18 بار
مدت زمان : 01:34:58
داستان صد سال تنهایی (5)

داستان صد سال تنهایی (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 21:11
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (12)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:04:44
هنر بخشیدن (1)

هنر بخشیدن (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 46:42
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (25)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (25)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:02:38
جوجه اردک زشت

جوجه اردک زشت

اثر : کودک آنلاین

قیمت : قیمت : 200 تومان

تعداد دانلود : 255 بار
مدت زمان : 07:47
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإخلاص)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإخلاص)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 00:33
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه دوم)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه دوم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 50:50
خداحافظ گری کوپر (11)

خداحافظ گری کوپر (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 17:52
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه پنجم)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه پنجم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 56:49
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (27)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (27)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:03:11
ماجراهای من و مامانم (10)

ماجراهای من و مامانم (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 14:18
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُجادلة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُجادلة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 18:24
از رنجی که می بریم (در راه چالوس 2)

از رنجی که می بریم (در راه چالوس 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 19:55
داستان صد سال تنهایی (32)

داستان صد سال تنهایی (32)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 17:32
افسردگی بعد از زایمان

افسردگی بعد از زایمان

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 39:06
سووشون (22)

سووشون (22)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 18:03
سووشون (18)

سووشون (18)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 24:43
نقش والدین در تربیت فرزندان (3)

نقش والدین در تربیت فرزندان (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 50:24
تصمیم گیری 4(انتخاب)

تصمیم گیری 4(انتخاب)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 05:53
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 3)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 39:56
داستان صد سال تنهایی (37)

داستان صد سال تنهایی (37)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 21:39
زن زیادی 3(خانم نزهت الدوله 2 )

زن زیادی 3(خانم نزهت الدوله 2 )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 18:42
تیپ های شخصیتی (3)

تیپ های شخصیتی (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 53:31
مدیریت استرس(بخش چهارم)

مدیریت استرس(بخش چهارم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:04:32
زندگینامه فروچو لامبورگینی، موسس لامبورگینی

زندگینامه فروچو لامبورگینی، موسس لامبورگینی

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 06:33
ماجراهای من و مامانم (11)

ماجراهای من و مامانم (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 13:51
هنر بخشیدن (7)

هنر بخشیدن (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 59:35
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 30:58
خداحافظ گری کوپر (23)

خداحافظ گری کوپر (23)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 13:00
هنر بخشیدن (8)

هنر بخشیدن (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 57:09
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّمل)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّمل)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 45:55
آموزش دستگاه های قرآنی(حجاز)

آموزش دستگاه های قرآنی(حجاز)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 48:13
آموزش مذاکره (9)

آموزش مذاکره (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 26:27
داستان صد سال تنهایی (28)

داستان صد سال تنهایی (28)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 19:53
کالیگولا (1)

کالیگولا (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 19:04
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 56:48
نی طلایی (لالایی)

نی طلایی (لالایی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 28 بار
مدت زمان : 04:46
دنیای دیوانه ای که در آن زندگی می کنیم

دنیای دیوانه ای که در آن زندگی می کنیم

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 14:43
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 29:00
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَرح)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَرح)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:11
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّخرُف)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّخرُف)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 32:52
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( رنجش زدایی - 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 49:28
هنر بخشیدن (3)

هنر بخشیدن (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 53:42
شکل گیری شخصیت و آثارش بر محیط

شکل گیری شخصیت و آثارش بر محیط

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 55:04
سووشون (16)

سووشون (16)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 25:45
سووشون (6)

سووشون (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 21:19
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحاقـّة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحاقـّة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 10:28
معمای قتل در لوور - کد داوینچی (1)

معمای قتل در لوور - کد داوینچی (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 33 بار
مدت زمان : 34:36
تیپ های شخصیتی (1)

تیپ های شخصیتی (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 59:38
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّصر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّصر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 00:50
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 3)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 38:29
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القیامَة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القیامَة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 06:36
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 57:45
هنر بخشیدن (6)

هنر بخشیدن (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 56:31
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (18)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (18)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:55
آموزش دستگاه های قرآنی(نهاوند)

آموزش دستگاه های قرآنی(نهاوند)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 49:00
سووشون (8)

سووشون (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 16:00
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (23)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (23)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:21
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (نُوح)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (نُوح)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 08:15
حال خوب (1)

حال خوب (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 10 بار
مدت زمان : 54:30
خداحافظ گری کوپر (7)

خداحافظ گری کوپر (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 13:12
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 3)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 24:18
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 33:49
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّعراء)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّعراء)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 52:48
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النِساء)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النِساء)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 02:40:05
دروغگویی

دروغگویی

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 04:53
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من والد - 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 56:15
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنفِطار)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنفِطار)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:13
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَصر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَصر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 00:43
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 5)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 43:31
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فُصّلت)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فُصّلت)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 32:36
داستان صد سال تنهایی (22)

داستان صد سال تنهایی (22)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 18:58
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التّین)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التّین)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:29
ارتباطات و دوستیابی در جوانان

ارتباطات و دوستیابی در جوانان

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 38:53
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأعلی)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأعلی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:13
خداحافظ گری کوپر (13)

خداحافظ گری کوپر (13)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 18:45
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحُجُرات)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحُجُرات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 13:56
زن زیادی 9(دزد زده)

زن زیادی 9(دزد زده)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 21:58
مشکل ناخن جویدن یا انگشت خوردن کودکان

مشکل ناخن جویدن یا انگشت خوردن کودکان

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 14 بار
مدت زمان : 08:11
آموزش مذاکره (6)

آموزش مذاکره (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 28:07
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه هفتم)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه هفتم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 48:33
مداد تراش 5 ( سپیده ابرآویز)

مداد تراش 5 ( سپیده ابرآویز)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 29:44
سووشون (1)

سووشون (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 35:05
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (3)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:46
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان(جلسه اول)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان(جلسه اول)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 58:04
مِمنتو

مِمنتو

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 04:41
نقش والدین در تربیت فرزندان (2)

نقش والدین در تربیت فرزندان (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 53:04
زن زیادی 2(خانم نزهت الدوله 1 )

زن زیادی 2(خانم نزهت الدوله 1 )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 16:24
ماجراهای من و مامانم (7)

ماجراهای من و مامانم (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 12:40
تصمیم گیری 3 (حل مسئله و خلاقیت - 2)

تصمیم گیری 3 (حل مسئله و خلاقیت - 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 34:58
آموزش مذاکره (4)

آموزش مذاکره (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 15:40
ماجراهای من و مامانم (1)

ماجراهای من و مامانم (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 10:13
جادوی مهتاب

جادوی مهتاب

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 08:46
استراتژی محتوا (3)

استراتژی محتوا (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 18:52
حال خوب (4)

حال خوب (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 01:05:26
داستان صد سال تنهایی (6)

داستان صد سال تنهایی (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 19:41
داستان صد سال تنهایی (7)

داستان صد سال تنهایی (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 22:20
دامبو

دامبو

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 31 بار
مدت زمان : 06:52
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت (  خودشناسی- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خودشناسی- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 51:27
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (1)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 01:00:45
خداحافظ گری کوپر (25)

خداحافظ گری کوپر (25)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 21:06
پارک ژوراسیک (1)

پارک ژوراسیک (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 116 بار
مدت زمان : 25:28
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (21)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (21)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 57:50
داستان صد سال تنهایی (4)

داستان صد سال تنهایی (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 22:25
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (8)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 01:02:33
روضه شب نهم محرم

روضه شب نهم محرم

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 22:48
تیپ های شخصیتی (8)

تیپ های شخصیتی (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 30:53
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 55:48
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحقاف)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحقاف)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 23:25
ماجراهای من و مامانم (4)

ماجراهای من و مامانم (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 10:38
از رنجی که می بریم (روزهای خوش 1 )

از رنجی که می بریم (روزهای خوش 1 )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 16:37
داستان صد سال تنهایی (24)

داستان صد سال تنهایی (24)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 21:03
سووشون (15)

سووشون (15)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 17:10
دیوار (1)

دیوار (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 30:20
دیوار (2)

دیوار (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 31:23
تیپ های شخصیتی (13)

تیپ های شخصیتی (13)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 01:07:49
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( من کودک - 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 57:10
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُـزَّمِّل)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُـزَّمِّل)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 07:24
تیپ های شخصیتی (6)

تیپ های شخصیتی (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 35:23
نماز

نماز

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 12 بار
مدت زمان : 01:25
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحزاب)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الأحزاب)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 49:08
داستان صد سال تنهایی (16)

داستان صد سال تنهایی (16)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 24:26
سووشون (19)

سووشون (19)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 28:32
مدیریت استرس(بخش دوم)

مدیریت استرس(بخش دوم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 55:57
مرکز مشاوره 5

مرکز مشاوره 5

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:06
خواب های پارچه ای (لالایی)

خواب های پارچه ای (لالایی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 22 بار
مدت زمان : 05:07
استیو جابز(گفتگوی محمدرضا شعبانی و امیر تقوی)

استیو جابز(گفتگوی محمدرضا شعبانی و امیر تقوی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 19 بار
مدت زمان : 48:22
سه تفنگدار (2)

سه تفنگدار (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 22:05
داستان صد سال تنهایی (30)

داستان صد سال تنهایی (30)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 19:28
زال و رودابه  (1)

زال و رودابه (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 12 بار
مدت زمان : 29:11
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُطَفّفین)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُطَفّفین)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 06:48
Pinocchio (پینوکیو)

Pinocchio (پینوکیو)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 41 بار
مدت زمان : 11:19
خداحافظ گری کوپر (21)

خداحافظ گری کوپر (21)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 20:24
خداحافظ گری کوپر (20)

خداحافظ گری کوپر (20)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 18:04
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزَّلزَلة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزَّلزَلة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:40
هنر بخشیدن (5)

هنر بخشیدن (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 53:50
بره ناقلا

بره ناقلا

اثر : کودک آنلاین

قیمت : قیمت : 200 تومان

تعداد دانلود : 397 بار
مدت زمان : 04:56
زن زیادی 7(خداداد خان 1)

زن زیادی 7(خداداد خان 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 20:43
داستان صد سال تنهایی (11)

داستان صد سال تنهایی (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 21:56
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (2)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:03:04
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَشر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَشر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 16:36
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (19)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (19)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:04
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (قُـرَیش)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (قُـرَیش)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 00:55
تیپ های شخصیتی (7)

تیپ های شخصیتی (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 50:02
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَمَر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَمَر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 14:06
زن زیادی 10(مسلول 1)

زن زیادی 10(مسلول 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 15:49
داستان صد سال تنهایی (26)

داستان صد سال تنهایی (26)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 22:30
سووشون (20)

سووشون (20)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 28:29
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَلق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العَلق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:54
ملودی شهر بارانی (2)

ملودی شهر بارانی (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 21:58
داستان صد سال تنهایی (3)

داستان صد سال تنهایی (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 23:16
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُمتَحنَة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُمتَحنَة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 13:11
داستان صد سال تنهایی (25)

داستان صد سال تنهایی (25)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 20:42
از رنجی که می بریم ( آبروی از دست رفته )

از رنجی که می بریم ( آبروی از دست رفته )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 14:58
از رنجی که می بریم ( محیط تنگ )

از رنجی که می بریم ( محیط تنگ )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 20:32
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجاثیة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجاثیة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 18:29
تیپ های شخصیتی (4)

تیپ های شخصیتی (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 53:18
نقش والدین در تربیت فرزندان (1)

نقش والدین در تربیت فرزندان (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 58:08
ماجراهای من و مامانم (6)

ماجراهای من و مامانم (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 12:59
آموزش مذاکره (10)

آموزش مذاکره (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 23:43
استراتژی محتوا (4)

استراتژی محتوا (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 25:38
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَاعُون)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَاعُون)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:13
پیرمرد و دریا (1)

پیرمرد و دریا (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 35:45
آموزش دستگاه های قرآنی(صبا)

آموزش دستگاه های قرآنی(صبا)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 43:59
خداحافظ گری کوپر (6)

خداحافظ گری کوپر (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 23:56
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 14:24
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (24)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (24)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 59:28
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (لُقمان)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (لُقمان)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 20:11
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (11)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 59:36
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 3)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 31:51
ماجراهای من و مامانم (9)

ماجراهای من و مامانم (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 13:10
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 53:50
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (اللَیل)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (اللَیل)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 03:18
آموزش مذاکره (3)

آموزش مذاکره (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 18:34
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 29:22
ترانه بدون چتر با صدای حسین قاسمی فر

ترانه بدون چتر با صدای حسین قاسمی فر

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 14 بار
مدت زمان : 03:18
خداحافظ گری کوپر (5)

خداحافظ گری کوپر (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 21:12
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّبأ)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّبأ)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 07:36
حال خوب (5)

حال خوب (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 10 بار
مدت زمان : 52:59
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 34:42
هنر بخشیدن (2)

هنر بخشیدن (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 44:02
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (7)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:05:48
سووشون (26)

سووشون (26)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 23:38
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَلد)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَلد)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:20
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفیل)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفیل)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 01:02
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّازعات)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّازعات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 07:58
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَجر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَجر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 05:43
خداحافظ گری کوپر (19)

خداحافظ گری کوپر (19)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 15:41
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُنافِقون)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُنافِقون)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 06:50
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الواقعة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الواقعة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 16:05
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُرسَلات)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُرسَلات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 07:58
آموزش مذاکره (8)

آموزش مذاکره (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 30:48
ملودی شهر بارانی (1)

ملودی شهر بارانی (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 13 بار
مدت زمان : 27:48
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (حمد)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (حمد)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 01:22
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَدر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَدر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:07
خداحافظ گری کوپر (9)

خداحافظ گری کوپر (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 22:16
از رنجی که می بریم ( اعتراف )

از رنجی که می بریم ( اعتراف )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 14:55
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَسَد)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَسَد)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 00:55
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الغاشیة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الغاشیة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 03:46
زوتوپیا

زوتوپیا

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 63 بار
مدت زمان : 15:21
پیش بینی

پیش بینی

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 01:43
آموزش مذاکره (1)

آموزش مذاکره (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 09:01
رازها و نیازها (تک فرزند)

رازها و نیازها (تک فرزند)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 13 بار
مدت زمان : 16:28
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنسان)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنسان)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 09:38
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَّمس)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشَّمس)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 02:40
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَیـِّنة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البَیـِّنة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:34
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکویر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکویر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 04:12
سووشون (25)

سووشون (25)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 20:42
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّغابُن)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّغابُن)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 09:16
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العنکبوت)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (العنکبوت)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 37:02
ترانه حسنی مو فرفری

ترانه حسنی مو فرفری

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 39 بار
مدت زمان : 12:24
آموزش مذاکره (2)

آموزش مذاکره (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 14:52
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البُرُوج)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (البُرُوج)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 04:19
هنر بخشیدن (12)

هنر بخشیدن (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 23:05
سووشون (7)

سووشون (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 15:10
خداحافظ گری کوپر (10)

خداحافظ گری کوپر (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 19:52
اوتیسم (1)

اوتیسم (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 8 بار
مدت زمان : 18:43
سووشون (23)

سووشون (23)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 20:29
تحلیل رفتار متقابل (1)

تحلیل رفتار متقابل (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 29:21
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرَّحمن)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرَّحمن)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 16:05
داستان صد سال تنهایی (29)

داستان صد سال تنهایی (29)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 19:49
داستان صد سال تنهایی (27)

داستان صد سال تنهایی (27)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 18:52
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القصق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القصق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 52:58
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 1)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( الگوی رفتاری قاطع- 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 28:20
سووشون (27 - قسمت آخر)

سووشون (27 - قسمت آخر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 37:19
آموزش مذاکره (13)

آموزش مذاکره (13)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 35 بار
مدت زمان : 30:51
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه ششم)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه ششم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 56:33
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (14)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (14)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 01:00:05
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (بقرۀ)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (بقرۀ)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 04:11:01
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 35:10
زن زیادی 1(سمنوپزان)

زن زیادی 1(سمنوپزان)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 30:55
زن زیادی 6(عکاس بامعرفت)

زن زیادی 6(عکاس بامعرفت)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 11:20
از رنجی که می بریم (دره خزان زده 2)

از رنجی که می بریم (دره خزان زده 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 14:08
سووشون (14)

سووشون (14)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 23:19
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَتح)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَتح)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 20:27
خلبان

خلبان

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 33:47
از رنجی که می بریم (دره خزان زده 1)

از رنجی که می بریم (دره خزان زده 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 14:08
اصول دین

اصول دین

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 10 بار
مدت زمان : 03:11
مرکز مشاوره 4

مرکز مشاوره 4

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 03:32
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 34:21
از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 2)

از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 20:03
تحلیل رفتار متقابل (2)

تحلیل رفتار متقابل (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 48:27
ماجراهای من و مامانم (3)

ماجراهای من و مامانم (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 12:40
ماجراهای من و مامانم (5)

ماجراهای من و مامانم (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 12:19
پدر و مادر

پدر و مادر

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 01:38
ماجراهای من و مامانم (12)

ماجراهای من و مامانم (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 17:33
هنر بخشیدن (9)

هنر بخشیدن (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 57:04
گرگ و هفت بزغاله

گرگ و هفت بزغاله

اثر : کودک آنلاین

قیمت : قیمت : 300 تومان

تعداد دانلود : 62 بار
مدت زمان : 09:00
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (السَّجدة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (السَّجدة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 15:07
استراتژی محتوا (1)

استراتژی محتوا (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 20:38
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نوازش- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 30:20
مدیریت استرس(بخش اول)

مدیریت استرس(بخش اول)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 54:00
داستان صد سال تنهایی (36)

داستان صد سال تنهایی (36)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 22:32
کالیگولا (2)

کالیگولا (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 18:36
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّمَر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الزُّمَر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 44:05
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الدُّخان)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الدُّخان)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 14:44
داستان صد سال تنهایی (15)

داستان صد سال تنهایی (15)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 24:07
از رنجی که می بریم (در راه چالوس 1)

از رنجی که می بریم (در راه چالوس 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 19:15
خداحافظ گری کوپر (2)

خداحافظ گری کوپر (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 20:43
سه تفنگدار (1)

سه تفنگدار (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 24:55
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَلم)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَلم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 12:49
داستان صد سال تنهایی (9)

داستان صد سال تنهایی (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 22:41
آموزش مذاکره (11)

آموزش مذاکره (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 24:29
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (مُحَمَّد)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (مُحَمَّد)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 21:07
زال و رودابه (2)

زال و رودابه (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 14 بار
مدت زمان : 27:37
آموزش دستگاه های قرآنی(بیات)

آموزش دستگاه های قرآنی(بیات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 48:56
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المؤمنون)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المؤمنون)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 40:22
خداحافظ گری کوپر (14)

خداحافظ گری کوپر (14)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 16:40
زن زیادی 10(جاپا)

زن زیادی 10(جاپا)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 14:33
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُدَّثر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُدَّثر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 10:21
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (سَبأ)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (سَبأ)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 33:54
داستان صد سال تنهایی (18)

داستان صد سال تنهایی (18)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 25:06
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (30)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (30)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:00:41
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُلک)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المُلک)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 12:42
آموزش دستگاه های قرآنی(عجم)

آموزش دستگاه های قرآنی(عجم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 42:32
خداحافظ گری کوپر (24)

خداحافظ گری کوپر (24)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 24:30
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَارعة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (القَارعة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:40
داستان صد سال تنهایی (17)

داستان صد سال تنهایی (17)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 30:55
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنشِقاق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الإنشِقاق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 04:15
ترانه نوروز

ترانه نوروز

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 23 بار
مدت زمان : 04:13
خداحافظ گری کوپر (26)

خداحافظ گری کوپر (26)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 24:50
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه چهارم)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه چهارم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 59:01
تیپ های شخصیتی (14)

تیپ های شخصیتی (14)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 01:04:35
دا (1)

دا (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 06:19
داستان صد سال تنهایی (10)

داستان صد سال تنهایی (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 24:07
آموزش مذاکره (7)

آموزش مذاکره (7)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 28:10
شهرزاد - تست

شهرزاد - تست

اثر : مانی رضایی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 95 بار
مدت زمان : 04:11
داستان صد سال تنهایی (21)

داستان صد سال تنهایی (21)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 21:24
سووشون (9)

سووشون (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 13:54
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (آل عِمران)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (آل عِمران)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 02:30:56
تیپ های شخصیتی (9)

تیپ های شخصیتی (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 41:10
باتیس (1)

باتیس (1)

اثر : مهرداد اکبری

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 180 بار
مدت زمان : 04:30
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (17)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (17)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 58:11
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَلق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفَلق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 00:49
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّجم)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّجم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 14:35
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّور)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّور)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 12:43
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (یس)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (یس)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 28:41
زن زیادی 4(دفترچه بیمه 1 )

زن زیادی 4(دفترچه بیمه 1 )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 19:57
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( موانع نوازش- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 34:13
مرکز مشاوره 2

مرکز مشاوره 2

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 03:09
نقش والدین در تربیت فرزندان (4)

نقش والدین در تربیت فرزندان (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 48:06
لالایی خراسانی

لالایی خراسانی

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 21 بار
مدت زمان : 04:27
سووشون (4)

سووشون (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 31:15
شب ادراری کودکان

شب ادراری کودکان

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 03:07
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَدید)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الحَدید)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 21:36
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (عَبَس)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (عَبَس)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 05:49
تیپ های شخصیتی (5)

تیپ های شخصیتی (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 51:38
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت (  خودشناسی- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خودشناسی- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 47:43
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فاطِر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (فاطِر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 28:49
داستان صد سال تنهایی (19)

داستان صد سال تنهایی (19)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 21:02
خداحافظ گری کوپر (15)

خداحافظ گری کوپر (15)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 21:20
زن زیادی 12(زن زیادی)

زن زیادی 12(زن زیادی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 29:38
خداحافظ گری کوپر (18)

خداحافظ گری کوپر (18)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 15:33
مداد تراش 1  ( نازنین جودت)

مداد تراش 1 ( نازنین جودت)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 46:22
ماجراهای من و مامانم (2)

ماجراهای من و مامانم (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 09:54
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (4)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:00:35
سلام

سلام

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 17 بار
مدت زمان : 02:41
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( آلودگی بالغ به والد- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 55:19
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَعارج)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (المَعارج)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 08:43
ماجراهای من و مامانم (8)

ماجراهای من و مامانم (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 12:31
حال خوب (2)

حال خوب (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 52:23
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الصَّافّات)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الصَّافّات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 33:25
سووشون (10)

سووشون (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 19:49
زن زیادی 11(مسلول 2)

زن زیادی 11(مسلول 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 23:09
خداحافظ گری کوپر (8)

خداحافظ گری کوپر (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 10:57
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الضّحی)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الضّحی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:50
هری پاتر و زندانی آزکابان (1)

هری پاتر و زندانی آزکابان (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 39 بار
مدت زمان : 20:46
سووشون (2)

سووشون (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 17:16
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (28)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (28)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:03:37
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (20)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (20)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:36
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّوری)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الشّوری)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 31:17
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّاس)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النَّاس)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:02
داستان صد سال تنهایی (12)

داستان صد سال تنهایی (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 20:17
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الذّاریات)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الذّاریات)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 14:28
ترانه خرگوش کوچولو

ترانه خرگوش کوچولو

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : قیمت : 200 تومان

تعداد دانلود : 1030 بار
مدت زمان : 03:12
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت (از نگاه تحلیل روابط متقابل)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت (از نگاه تحلیل روابط متقابل)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 58:44
نقش والدین در تربیت فرزندان (5)

نقش والدین در تربیت فرزندان (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 47:20
مرکز مشاوره 1

مرکز مشاوره 1

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 02:49
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّلاق)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الطّلاق)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 10:53
ملودی شهر بارانی (4)

ملودی شهر بارانی (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 29:20
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (15)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (15)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 58:35
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفرقان)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الفرقان)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 36:14
داستان صد سال تنهایی (14)

داستان صد سال تنهایی (14)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 21:12
داستان صد سال تنهایی (8)

داستان صد سال تنهایی (8)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 23:40
داستان صد سال تنهایی (1)

داستان صد سال تنهایی (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 10 بار
مدت زمان : 19:20
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (16)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (16)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:02:02
داستان صد سال تنهایی (35)

داستان صد سال تنهایی (35)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 25:13
(Doc McStuffins (1

(Doc McStuffins (1

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 11 بار
مدت زمان : 04:01
مداد تراش 2 ( پوریا سوری)

مداد تراش 2 ( پوریا سوری)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 39:24
The Animal Sounds Song ( ترانه صدای حیوانات به زبان انگلیسی)

The Animal Sounds Song ( ترانه صدای حیوانات به زبان انگلیسی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 43 بار
مدت زمان : 02:27
بالش ابری (لالایی)

بالش ابری (لالایی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 19 بار
مدت زمان : 04:57
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (10)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 57:43
تونی تاکیتانی

تونی تاکیتانی

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 8 بار
مدت زمان : 42:32
تیپ های شخصیتی (12)

تیپ های شخصیتی (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 51:16
امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 23:24
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (غَافِر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (غَافِر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 46:06
فرشته ی مهربون

فرشته ی مهربون

اثر : کودک آنلاین

قیمت : قیمت : 200 تومان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 03:41
داستان صد سال تنهایی (33)

داستان صد سال تنهایی (33)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 22:15
داستان صد سال تنهایی (31)

داستان صد سال تنهایی (31)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 18:44
زندگینامه بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت

زندگینامه بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 7 بار
مدت زمان : 06:20
زن زیادی 8(خداداد خان 2)

زن زیادی 8(خداداد خان 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 17:10
مشکل با غذا نخوردن کودک و حرف گوش ندادن

مشکل با غذا نخوردن کودک و حرف گوش ندادن

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 9 بار
مدت زمان : 13:37
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (26)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (26)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 59:37
مدیریت بحران در خانواده (1)

مدیریت بحران در خانواده (1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 35:59
آموزش مذاکره (12)

آموزش مذاکره (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 33:52
دیو (1)

دیو (1)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 8 بار
مدت زمان : 23:54
ترانه زمستان

ترانه زمستان

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 16 بار
مدت زمان : 02:00
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجُمعة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الجُمعة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 06:21
داستان صد سال تنهایی (20)

داستان صد سال تنهایی (20)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 23:09
خداحافظ گری کوپر (16)

خداحافظ گری کوپر (16)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 24:08
داستان صد سال تنهایی (13)

داستان صد سال تنهایی (13)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 22:23
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّحریم)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّحریم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 09:44
آموزش مذاکره (5)

آموزش مذاکره (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 26:19
تصمیم گیری 1 (مهارت تصمیم گیری)

تصمیم گیری 1 (مهارت تصمیم گیری)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 34:44
معمای قتل در لوور - کد داوینچی (2)

معمای قتل در لوور - کد داوینچی (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 19 بار
مدت زمان : 33:50
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّور)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (النّور)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 50:39
سووشون (13)

سووشون (13)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 22:13
از رنجی که می بریم (روزهای خوش 2 )

از رنجی که می بریم (روزهای خوش 2 )

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 14:30
آموزش دستگاه های قرآنی(مقدمه)

آموزش دستگاه های قرآنی(مقدمه)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 33:14
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکوثر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکوثر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 00:32
آموزش دستگاه های قرآنی(رست)

آموزش دستگاه های قرآنی(رست)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 46:47
ترانه حسنی و ببعی گل سر به هوا

ترانه حسنی و ببعی گل سر به هوا

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : قیمت : 200 تومان

تعداد دانلود : 1024 بار
مدت زمان : 07:48
از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 1)

از رنجی که می بریم (زیرآبی ها 1)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 17:42
چگونه به فرزندمان ياد دهيم از خود دفاع كند.

چگونه به فرزندمان ياد دهيم از خود دفاع كند.

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 15 بار
مدت زمان : 08:37
داستان صد سال تنهایی (2)

داستان صد سال تنهایی (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 19:20
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ص)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (ص)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 28:23
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 2)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( حالت من بالغ- 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 56:01
خداحافظ گری کوپر (3)

خداحافظ گری کوپر (3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 20:58
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکافِرون)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الکافِرون)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 00:58
تیپ های شخصیتی (11)

تیپ های شخصیتی (11)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 52:39
مرکز مشاوره 3

مرکز مشاوره 3

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 03:31
We are the Alphabet Song (ترانه الفبای انگلیسی)

We are the Alphabet Song (ترانه الفبای انگلیسی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 26 بار
مدت زمان : 03:09
آموزش دستگاه های قرآنی(سه گاه)

آموزش دستگاه های قرآنی(سه گاه)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 50:11
دا (2)

دا (2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 20 بار
مدت زمان : 29:25
هنر بخشیدن (10)

هنر بخشیدن (10)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 2 بار
مدت زمان : 51:37
هری پاتر و زندانی آزکابان (2)

هری پاتر و زندانی آزکابان (2)

اثر : مینا یزدی

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 37 بار
مدت زمان : 21:16
هنر بخشیدن (4)

هنر بخشیدن (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 55:04
داستان صد سال تنهایی (23)

داستان صد سال تنهایی (23)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 15:42
خداحافظ گری کوپر (27)

خداحافظ گری کوپر (27)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 26:10
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (5)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:03:51
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکاثُر)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (التَّـکاثُر)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:25
سووشون (5)

سووشون (5)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 30:05
سووشون (17)

سووشون (17)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 6 بار
مدت زمان : 25:26
سووشون (24)

سووشون (24)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 4 بار
مدت زمان : 28:56
خداحافظ گری کوپر (4)

خداحافظ گری کوپر (4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 1 بار
مدت زمان : 23:08
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 3)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( خود شیفتگی- 3)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 28:38
زن زیادی 5(دفترچه بیمه 2)

زن زیادی 5(دفترچه بیمه 2)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 24:21
شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 4)

شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت ( نقش ها- 4)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 41:57
سووشون (21)

سووشون (21)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 20:06
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (9)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (9)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:01:12
ترتیل خوانی کل قرآن کریم (6)

ترتیل خوانی کل قرآن کریم (6)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:00:21
سووشون (12)

سووشون (12)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 3 بار
مدت زمان : 29:00
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الهُمَزة)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الهُمَزة)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 01:23
ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرّوم)

ترتیل استاد پرهیزگار همراه با ترجمه گویا (الرّوم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 0 بار
مدت زمان : 31:53
Ten Little Numbers Song (ترانه 10 عدد کوچک به زبان انگلیسی)

Ten Little Numbers Song (ترانه 10 عدد کوچک به زبان انگلیسی)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 35 بار
مدت زمان : 01:52
تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه سوم)

تربیت ولایی - حجت الاسلام پناهیان (جلسه سوم)

اثر : پلتفرم باتیس

قیمت : رایگان

تعداد دانلود : 5 بار
مدت زمان : 46:09