حریم شخصی

با استفاده از این سایت شما رضایت ‍استفاده و سیاست حفظ اطلاعات شخصی خود را مطابق با متن زیر اعلام می‌دارید:
استاک پیک حفاظت از اسرار و اطلاعات شخصی شما را بسیار مهم می‌داند و در انجام آن تلاش می‌کند.
اطلاعات شخصی شامل :
  1. اطلاعات جمع آوری شده هنگام ثبت نام شامل نام کاربری و گذرواژه خود ، آدرس ایمیل شما و شماره تلفن.
  2. اطلاعات جمع آوری شده وقتی که شما خرید می‌کنید ن‍ظیر آدرس پستی.
  3. استفاده از شماره موبایل شما تنها برای اطلاع رسانی وقایع مرتبط با سامانه خواهد بود
  4. استفاده از ایمیل شما فقط برای اطلاع رسانی وقایع مرتبط با سامانه خواهد بود
  5. استاک پیک به هیچ عنوان تصمیم به استفاده از اطلاعات شخصی شما در سامانه ای دیگر حتی مشابه همین سامانه را ندارد و این حق را چه در امروز و چه در آینده از خود سلب می نماید.
  6. درخواست هر نوع اطلاعات دیگر از شما مثل شماره حساب در ردیف کاری ما نیست و در صورت مشاهده همچین موردی در سایت حتما مرورگر خود را بررسی نمایید زیرا احتمال ویروسی بودن شما در این وضعیت هست.
  7. سرویس های استاک پیمک به رایگان عرضه می گردد و تنها محل درآمد این سایت منابع مالی حاصل از تبلیغات است.
  8. در صورتی که مدیران سایت تشخیص به خرابکار بودن حساب کاربری شما دهند، حق مسدود کردن آن را برای خود محفوظ می دانند.
  9. هر نوع بار حقوقی درباره ی مسایل مطرح نشده مطابق با قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است.
  10. در صورت درخواست اطلاعات شخصی شما توسط مراجع ذی صلاح اطلاعات شخصی شما به صورت کتبی و رسمی به مرجع درخواست کننده تحویل داده خواهد شد.